เผย ไทยตรวจเข้ม ไม่ให้คนไทยป่วยโรคเท้าช้าง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง ทั้งการตรวจโรคในแรงงานต่างด้าว การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ในประเทศไทยอีก โดยหากมีการตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประเทศไทยมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ทุกรายจะได้รับการรักษาทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวการตรวจพบแรงงานต่างด้าวมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับประกาศว่าสามารถกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว แต่ในแรงงานต่างด้าวยังคงพบเป็นโรคเท้าช้างอยู่ และมีแนวโน้มลดลงอย่างเป็นลำดับ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านได้มีดำเนินการกำจัดโรคเช่นเดียวกัน
ข้อมูลล่าสุดในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนึ่งในการตรวจนั้นมีโรคเท้าช้างรวมอยู่ด้วย โดยมีแรงงานชาวเมียนมาร์ที่ตรวจสุขภาพ จำนวน 75,379 ราย (ใน 64 จังหวัด) พบผู้มีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างเพียง 10 ราย (ไม่ปรากฎอาการใดๆ) โดยคิดเป็นอัตราการพบเชื้อน้อยมากเพียงร้อยละ 0.01 ซึ่งทุกรายได้รับการรักษาทันที ทั้งนี้ โรคเท้าช้างที่พบในเมียนมาร์กับของประเทศไทย แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่มียุงพาหะคนละชนิด ยุงพาหะของเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในประเทศเมียนมาร์นั้นเป็นยุงรำคาญ แต่จากการสำรวจยุงในหลายพื้นที่พบว่ายุงรำคาญในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นพาหะที่จะแพร่โรคเท้าช้างที่มากับชาวเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามรักษา เพื่อลดจำนวนเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงงานเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายกลับไปประเทศ จึงมีโอกาสรับเชื้อเท้าช้างจากประเทศตนเองกลับมาอีก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth